Jacques Bally :  Présentation

Fédération :
FEI
FEI
Grade(s) :
4° dan iai FEI, Chuden
3° dan aikido DEJEPS, 4° dan Aikikai
3°Dan jodo FEJ, Shomokuroku
2°Dan Ryushin Shochi Ryu Iaijutsu
Parcours :