Patrick Benezi :  Vidéos d'Aikido

Stage Régional Patrick Bénézi 12 novembre 2017
Patrick Bénézi
Entretien Patrick Benezi - L'Aïkido - Terrafemina
Seminar at the Cercle Tissier in December 2009
Patrick Benezi beim Aikido Enbukai Hamburg
Démo Patrick Benezi et ses élèves