Yoko Okamoto :  Vidéos d'Aikido

Yoko Okamoto : Aikido Kyoto in November 2019
Yoko Okamoto Shihan · Seminar 2018 - Bresil
Interview de Yoko Okamoto par Guillaume Erard
Demonstration by Yoko Okamoto - 12th IAF Congress
OKAMOTO Yoko Sensei Berlin 2015 Part 3
AIKIDO KYOTO Yoko Okamoto, 6th-dan, Shihan's demo
Page 1 / 2 Page suivante